Konský hnoj

Hnoj voľný

Voľne naložený hnoj s objemom 1m3

50€

Hnoj vrecovaný

Hnoj navrecovaný do 50l vriec so zálohou 1€/vrece

4€

Hnoj peletovaný

Peletovaný hnoj v cene 2€/kg

2€

Doprava hnoja

Cena dopravy dohodou

0,5€/km