História plemena

Kôň, ktorého dnes označujeme ako amerického painta, je farebnou variantou amerického quartera, ktorá vznikla v dôsledku genetických zákonitostí. Painty mali vlastnosti rovnaké ako quarteri - teda kľudný a pracovitý charakter, dynamickosť, vytrvalosť a cit pre prácu s dobytkom. Navzdory tomu boli kvôli svojmu strakatému sfarbeniu po založení AQHA označení za neregistrované a stali sa akýmsi konským odpadom.

Pritom sklon dávať strakaté žriebätá sa objavuje prakticky vo všetkých významných líniách quarterov. Stačí sa pozrieť na žrebca Leo, ktorý patrí k jedným z najvýraznejších producentov tzv. cropout žriebät, teda strakatých potomkov jednofarebných rodičov. Hlboko v jeho pôvode nájdeme Travelera a Old Billyho, ktorí so svojimi modrými očami boli s najväčšou pravdepodobnosťou nositeľmi génu overo, rovnako ako ďalšia generácia prostredníctvom Joe Reeda a Joe Reeda II. Z ďalších mien, ktoré by sme na základe farebnosti potomstva mohli pridať na zoznam "zakladateľov" plemena paint by mohli byť i Robin Boy, Leo San, Peppy San, Mr San Peppy, Peppy San Badger, Sonny Dee Bar, Go Man Go, Doc´s Lynx, Colonel Freckles či Mr Gunsmoke.

Vzhľadom k vtedajším neznalostiam zákonov genetiky si nedokázali majitelia vysvetliť príčinu. Vedeli len, že majú kvalitné žriebätá napríklad i vynikajúceho pôvodu, ktoré zostanú bezpôvodové, pretože ich nie je kde zaregistrovať. Niekoľko takýchto majiteľov v roku 1961 založilo v Abilene American Paint Quarter Horse Association, organizáciu, ktorá by registrovala strakaté quartery. Keď sa časom ukázalo, že sa chovateľsky nemožno vyhnúť ani jednofarebným žriebätám strakatých rodičov, pribudol i samostatný register týchto koní. V roku 1965 potom vznikla American Paint Horse Association. Strakaté kone tak našli útočisko a v posledných desiatich rokoch patria k najrýchlejšie sa rozrastajúcim konským plemenám na svete.

Každý kôň plemena American Paint Horse je nezameniteľný originál, čo je dané rôznymi typmi sfarbení a množstvom farieb a odznakov, ktoré je možné registrovať. Aby mohol byť kôň zaregistrovaný v tzv. regular registry (základnom registry) APHA, musí spĺňať požiadavky na aspoň minimálny rozsah bielej farby, naviac aspoň jeden z jeho rodičov musí byť registrovaný v APHA (donedávna platilo, že stačilo strakaté sfarbenie a príslušnosť rodičov v APHA, AQHA či Jockey Clubu).

Avšak i kôň bez potrebných farebných odznakov môže byť v asociácii zaregistrovaný ako tzv. solid paint bred, za predpokladu, že splňuje povinnosť jedného paint rodiča. Potomstvo takýchto koní je u APHA registrované bez problémov. Strakaté kone iných plemien než Paint, Quarter alebo plnokrvník - či už teplokrvníci, arabi či kone chladnokrvné a ich kríženci, sa v APHA neregistrujú.