Domáce vajíčka

V záujme sebestačnosti a požiadaviek našich zákazníkov na kvalitu domácich vajec sme sa rozhodli zabezpečiť si nosnice. Tak ako všetky naše zvieratká, aj kury chováme s láskou a nadšením za jediným cieľom, a tým je kvalita. Sliepočky majú priestranný kurín, dostatok slnka, čerstvej vody a najlepšej stravy. Deti si môžu vajíčka samé pozbierať do prúteného košíka a presvedčiť sa, že táto potravina nevzniká v chladiacich regáloch obchodov.